VI DEKKET ARENA GULVET!

INDUSTRI. UKA 2022 PORSGRUNN

IPG Sirkulær Økonomi Konsept

Kan en Sirkulær-Økonomisk tankegang bli en del av løsningen for å håndtere ressursunderskudd, lønnsomhet og bærekraftig utvikling på én gang satt inn i og implementert som et verdikonsept? Hvordan kan sirkulær økonomi bringe frem nye forretningsmodeller og støtte profittgenerering for bedrifter på en bærekraftig måte?

Fra Lineær til Sirkulær Modell: 

Vi flytter fokus fra dagens Lineære Økonomi til Sirkulære prinsipper, hvilket betyr fra eierskap til bruk, og fra kvantitet til kvalitet. Med andre ord, fra produktbasering til verdiskapende tjenester. Sammen bygger vi en forretnings modell som baserer seg på gjenbruk og gjenproduksjon. Målsetningen er et løsningsrettet konsept for å takle de globale ressursutfordringene. 

I IPG Innovasjon Hub legges det til rette for lukkede material sykluser. Den overordnede målsetning er at produktene og konseptet skal tilbakeføres til produksjon som en ny ressurs. Kvalitetsmessige og sunne materialer som blir analysert i vår Innovasjon Hub skal bli en lønnsom investering for hele verdikjeden, fra utvikler til produsent og forretningspartner. IPG vil styre modellen for å sikre verdikjeden.

Lønnsomhet i Grønn Innovasjon

IP-Group arbeider for å bedre selskapets strategiske arbeid med miljø- og ressurseffektivitet. Vi er overbevist om at miljø og bærekraft mer og mer blir en «bedriftslisens» i form av både konkurransekraft og ansvar for miljøet fra et samfunnsperspektiv. IP-Group tilbyr helhetlige løsninger som inkluderer felles opplærings- og utviklingstiltak. Målet er å skape verdier for våre partnere. En verdi som fokuserer på balanse i form av omkostninger, konkurransekraft og miljøforbedringer.

For IP-Group er konseptløsninger som fremmer Bærekraft og Sirkulær Økonomi vårt viktigste satsningsområde. Vår leveranse og samarbeid med INDUSTRI. UKA 2022 av kanskje et av markedets mest bærekraftige gulvkonsept bærer vi med stolthet!