Strategisk løsningsorientert verdikonsept

IP-Group Concept

EN FORANDRINGSPROSESS FOR Å INNFRI UTVIKLINGSPOTENSIALET I DIN BEDRIFT

Ekspansjon og Verdiskaping

IPG Konseptsirkel

IPG Concept- Fokus på verdiskaping

Det er ingen enkel sak å bytte et logistikksystem med Miljøpall og Miljøpack. Det vet vi. Derfor har vi opprettet IP-Group Concept. En komplett løsning som er implementert i selskapets virkemåte og hvor vi vil trene deg i hvordan å oppnå større effektivitet, bedre lønnsomhet og reduserte kostnader. 

Gjennom ekspansjon og fokus på bærekraft og sirkulær økonomi skal dette skape verdi som er gunstig for din bedrift, dine kunder og miljøet. Og til slutt samfunnet som helhet. Effektiviseringsgevinsten som oppnås gjennom IPG Concept blir synliggjort gjennom konseptets 4 hovedfokusområder: Rådgivning, Løsning, Implementering og Miljø. For din bedrift vil gevinsten kunne øke betydelig gjennom mer effektiv utnyttelse av smarte logistiske løsninger, analyser og evalueringer. 

Ipad og Green Account

Et vinnende Innovasjonskonsept

Fra Rådgivning til Implementering

Det første trinnet er rådgivning. Vi foretar en analyse/ beregning av ditt behov med påfølgende evaluering. Trinn to. Hva er det smarteste produktkonseptet for akkurat din bedrift? Siden vi tilbyr et totalkonsept av Miljøpaller og Miljøpack, vil vi finne en løsning som fungerer. 

Løsningen presenteres sammen med et tilbudsforslag. Trinn tre. Når tilbudsforslaget er godkjent, begynner implementeringen gjennom innfasing og vårt Lean & Green program

Godt å vite. Hvis du velger Miljøpallen, har du valgt en lastebærer som utgjør en forskjell. Miljøpallen er laget av 100 % resirkulerbar plast, og når den er ferdig brukt blir hvert eneste gram resirkulert, noe som skaper en grønn syklus. Alle blir vinnere. Ikke minst Miljøet

 

 

Rådgivning til implementering

Mange fordeler

Miljøpallen kom ikke til ved en tilfeldighet. Vi har gjennom hardt arbeide konstruert en pall som skal utgjøre en forskjell. Ikke bare for deg som håndterer den, men også bedriftsøkonomisk og ikke minst miljømessig. En ny EUR-trepall koster fra rundt 100 - 120 NOK/stk. En av våre tilsvarende Miljøpaller koster mer. Kan det virkelig lønne seg? JA! Det er hele tanken med vårt konsept. Alle skal vinne. Du, vi og miljøet rundt oss.

Så, i tillegg til at de tre pallstørrelsene, basert på EUR-størrelsen 1200x800 mm, er kompatible med hverandre som Legoklosser, er det store besparelser å hente. På flere plan. Kort sagt snakker vi om 40 % færre returtransporter, 40 % redusert lagerplass, 40 % lavere vekt, 40 % redusert karbonutslipp og 100 % resirkulering og gjenbruk. Ikke rart vi sier at IP-Group går hånd i hånd med Mother Nature

Reduksjon av CO2

Lukket kretsløp

Miljøpallen er 100 % resirkulerbar, med en forventet levetid på 6-10 år. Materialet kan resirkuleres mange ganger (til nye miljøpaller) til kvaliteten ikke oppfyller våre høye standarder. Da males pallen ned og gjenbrukes til andre mindre kvalitetsfølsomme produkter. Vi kaller det sirkulær økonomi. Når naturen selv får bestemme. 

Vi gir pant på kasserte eller brukte Miljøpaller etter ulike avtaler med våre kunder. Dette for å sikre at vi får denne i retur til oss og kan gå inn i et sirkulær økonomisk flyt. Vi granulerer selv og styrer mye av utviklingen for å skape Bærekraftig Utvikling sammen med våre kunder. 

Lukket kretsløp icon

Plass koster penger

Gjennom den smarte konstruksjonen på Miljøpallen, kan du stable 24 paller per stabel, sammenlignet med trepallens 16. Ettersom du kan laste betydelig flere paller, reduseres antallet lastebiler, lagerplass, transporter og karbonutslipp. Med 40 %! 

De stablede pallene er rette, stabile og lette å håndtere. Truckens gafler glir lett inn (65 mm innebygd distansering) og løfter ut ønsket mengde paller av en stabel. Dermed unngår man manuelle løft, noe som igjen skaper et godt arbeidsmiljø.

Plass koster penger icon

Miljø og kretsløp Green Account

IPG Concept Miljø og Kretsløp presenterer vi en enkel måte og utarbeide et klima- og miljøregnskap. Dette vil være en god måte å synliggjøre bedriftens miljøarbeid på gjennom smarte logistiske produktkonsepter. Mange av disse data finnes allerede internt i bedriften men vi vil i tillegg kunne måle effekten med overgang til bærekraftige løsninger og transportoptimalisering. Målsetningen er å lage en oversikt over dette, som igjen kan bevisstgjøre ens organisasjon og omverden på deres innvirkning på miljø og klima. Det er i dag stor fokus på CO2-utslipp, og i markedsføring og presentasjon av sin grønne profil er det naturlig å henvise til egne CO2-utslipp. Det er også nyttig å se hvordan energiforbruk, avfall, transport og annet innvirker på den totale klimabelastningen deres, og dette er nødvendig å ha oversikt over for å vite hvordan man kan redusere sitt fotavtrykk.

Det Grønne Regnskap

Fra start til mål

Gjennom innovasjon, utvikling og nysgjerrighet jobber IP-Group kontinuerlig med å skape nye produkter og tjenester. Hos oss har miljøet alltid en selvsagt hovedrolle, hånd i hånd med ambisjonen om å øke både vår egen og kundenes konkurransedyktighet. Å utforske innovativ vitenskap og utvikle nyskapende ideer faller seg naturlig for oss. Vi er stolte over å kombinere smarte, kostnadseffektive løsninger med globale mål. Derfor var vi ikke rent lite stolte da vi ble valgt som samarbeidspartner til verdens største Humanitære Organisasjon på Flexible Floor System. 

Fra start til mål

Fra start til lansering

Problem:  Dårlig bærende underlag utgjør et betydelig problem for transport- og adkomstveier  for humanitære organisasjoner. Teknikker som armert betong og andre underlag er meget kostbart. Fra et miljømessig synspunkt er slike løsninger langt mer skadelig for miljøet enn en porøs overflate. Løsning:  IPG Road & Soil Stabilization Concept gir en direkte, kostnadseffektiv løsning. Celleveggene med høy styrke opprettholder formen og integriteten til strukturen, og tillater tunge aksellaster uten frykt for sidebevegelse av fyllmaterialet. Ikke rart vi er stolt av å kunne benytte løsning gjennom IPG Concept

Fra start til lansering

Lønnsomhet i Grønn Innovasjon

Kontaktskjema og informasjon

IP-Group AS

Geir Vidar Persen

Salgsdirektør

Mobiltelefon: +47 960 49 556

geir.persen@ip-group.no

www.ip-group.no


Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Personvernregler og Vilkår for bruk gjelder.