teacher.jpg

LEAN & GREEN IMPLEMENTERING

Miljøforbedringer er god butikk. Det kan ikke bare føre til økonomiske besparelser på opp til 40 prosent, men du kan også nyte goodwill blant ansatte og samarbeidspartnere. IP-Group arbeider for å bedre selskapets strategiske arbeid med miljø- og ressurseffektivitet. Vi er overbevist om at miljø og bærekraft mer og mer blir en «bedriftslisens» i form av både konkurransekraft og ansvar for miljøet fra et samfunnsperspektiv.

IP-Group tilbyr helhetlige løsninger som inkluderer felles opplærings- og utviklingstiltak. Målet er å skape verdier for våre partnere. En verdi som fokuserer på balanse i form
av omkostninger, konkurransekraft og miljøforbedringer.

Lean og Sosial.png

God klimaledelse
Reduksjon av CO2-utslipp – hvordan?
Grønn guide til bedre business
Grønn Innovasjon
Supplier Relationship Management
Lean & Green
Det grønne regnskap
Miljø og bunnlinje
Partnerskap

Digitale publikasjoner