Lønnsomhet i Grønn Innovasjon

Lean & Green, Grønn vekst og konkurransekraft

Et verdikonsept for å bedre bedriftens strategiske arbeid med miljø- og ressurseffektivitet

Lean & Green Implementering

Lean & Green Innovasjon

Lean & Green Implementering

Miljøforbedringer er god butikk. Det kan ikke bare føre til økonomiske besparelser på opptil 40 prosent, men du kan også nyte goodwill blant ansatte og samarbeidspartnere. IP-Group arbeider for å bedre selskapets strategiske arbeid med miljø- og ressurseffektivitet. Vi er overbevist om at miljø og bærekraft mer og mer blir en «bedriftslisens» i form av både konkurransekraft og ansvar for miljøet fra et samfunnsperspektiv.

IP-Group tilbyr helhetlige løsninger som inkluderer felles opplærings- og utviklingstiltak. Målet er å skape verdier for våre partnere. En verdi som fokuserer på balanse i form av omkostninger, konkurransekraft og miljøforbedringer.

Lean & Green Guide

Lønnsomhet i Grønn Innovasjon

1. God Klimaledelse

Hvordan ledes bedriften gjennom klimaendringene innen Grønn Logistikk slik at det kvalitetssikres at bedriften blir en del av løsningen og ikke en del av problemet? Gjennom "God Klimaledelse" oppnår man ikke alene store besparelser og høyere inntjening. Det aller mest interessante er at man får ledere, medarbeidere og andre aktører til å tenke i nye baner og gir dermed bedriftens strategi og utvikling "helt nye dimensjoner". Vi kaller det Bærekraftig Utvikling" I Lean & Green Akademiet er det følgende punkter vi trener våre kunder i når det fokuseres på God Klimaledelse: *Fokuser på muligheter- ikke trusler, *Gjør God Klimaledelse Resultatorientert og konkret, *Fokuser helhets orientert, *Integrer klimaledelse i organisasjonen, *Kommuniser og vis at innsats alltid nytter

 

 

God klimaledelse

2. Reduksjon av CO2-utslipp – hvordan?

I Norge utgjorde klimagassutslipp fra vegtrafikken ca. 9 millioner tonn i 2018. Av dette står transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslipp (CO2). For å nå de nasjonale klimamålene, må det satses på flere områder samtidig. IP-Group har Bærekraftig Utvikling og Sirkulær Økonomi som sine største fokusområder innen Lean & Green Programmet: *Redusere transportomfanget ved å øke fyllingsgrad på biler og container ved dobbel og trippelstabling, *Overgang til Miljøvennlige lastebærere som ikke overstiger vekt på 15 kg, *Nye optimaliserte Returemballasje flyter, *Styring via Miljøpallpool. Lean & Green Programmet har eget oppsett for overgang til reduserte CO-2 utslipp

Reduksjon av CO2

3. Grønn Guide til bedre business

Ønsker du å bli mer miljøvennlig og innføre Grønn Innovasjon i logistikken? I dag stilles det betydelig stigende grad fra kunder til butikker, fra butikk / avdeling til leverandører, fra produsenter til underleverandører og fra styre til daglig ledelse om å se dokumentasjon på at varer og tjenester produseres og transporteres på en miljø- og klimavennlig måte. Men hvordan vil det å implementere Grønn Innovasjon og gjennomføre ny transport og pakkeoptimalisering styrke bedriftens konkurranseevne og stå bedre rustet i trangere tider og stadig tøffere marked? Gjennom vårt Lean & Green Program vil vi belyse dette gjennom workshop frem til den grønne guide

 

Green Guide bedre business

4. Grønn Innovasjon

En suksessfull grønn bedrift vil i de aller fleste tilfeller sette på agendaen og arbeide målrettet og analytisk med å vurdere hvordan bedriften kan redusere sitt CO2-fotavtrykk. For logistikk og transportbransjen kan dette gi unike muligheter i et konkurransepreget marked. IP-Group har som overordnet målsetning å designe og produsere produkter som er en del av den sirkulære økonomien med lavest mulig vekt. Vi pleier alltid å si at den beste måten å finne ut av dette på er å veie produktet. Gjennom Grønn Innovasjon har vi klart å redusere Miljøpallen til 15 kg! Vi fokuserer på i den grad det er mulig å overbevise kunder og marked at dette er den riktige måten å tenke Grønn Innovasjon og økt konkurransekraft på. Lean & Green Modul 4, Grønn Innovasjon forteller hvordan

Lastebil Grønn Miljøpall

5. Supplier Relationship Management

Lean & Green Modul 5, Supplier Relationship Managenet analyserer vi nytteverdien av SRM. Gjennom workshop settes det opp strategiske planer og målsetninger gjennom Grønn Guide for hvordan vi måler forbedringkriteriene gjennom Grønn Logistikk gjennom tett samarbeid mellom leverandør og kunde. Og analyserer strategiske behov for produktkonsepter som gir konkurransekraft og bedret miljøeffekt. Gjennom samarbeids utvikling leverandør og kunde settes det opp utviklingsprogram gjennom Grønn Guide for å forbedre eller utvikle nye produkter eller tjenester for å oppnå konkurransekraft. Og miljøforbedringer. Kort fortalt, vi jobber sammen for å prestere bedre og raskere.

Supplier Relation Management

6. Det Grønne Regnskap

Gjennom Lean & Green Modul 6 presenterer vi en enkel måte og utarbeide et klima- og miljøregnskap. Dette vil være en god måte å synliggjøre bedriftens miljøarbeid på gjennom smarte logistiske produktkonsepter. Mange av disse data finnes allerede internt i bedriften men vi vil i tillegg kunne måle effekten med overgang til bærekraftige løsninger og transportoptimalisering. Målsetningen er å lage en oversikt over dette, som igjen kan bevisstgjøre ens organisasjon og omverden på deres innvirkning på miljø og klima. Det er i dag stor fokus på CO2-utslipp, og i markedsføring og presentasjon av sin grønne profil er det naturlig å henvise til egne CO2-utslipp. Det er også nyttig å se hvordan energiforbruk, avfall, transport og annet innvirker på den totale klimabelastningen deres, og dette er nødvendig å ha oversikt over for å vite hvordan man kan redusere sitt fotavtrykk.

Det Grønne Regnskap

Lønnsomhet i Grønn Innovasjon

Kontaktskjema og informasjon

IP-Group AS

Geir Vidar Persen

Salgsdirektør

Mobiltelefon: +47 960 49 556

geir.persen@ip-group.no

www.ip-group.no


Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Personvernregler og Vilkår for bruk gjelder.