Fiske kasser fra IP-Group er utviklet for å oppfylle kundens krav. De er designet for å tåle harde forhold på skip, i prosessanlegg, etc. De er også kompatible med H-1 paller. Alle fiske kasser er laget i henhold til EURO -standarder. Vi leverer samsvarserklæringer i henhold til EUs forskrifter.


Fiske kasse IP-FB60

Fiske kasse IP-FB60

IP-FB60

Fiske kasser

Fiske kasse IP-FB60

Fiske kasse IP-FB60

IP-FB60

Fiske kasser

Fiske kasse IP-FB80

Fiske kasse IP-FB80

IP-FB80

Fiske kasser

Fiske kasse IP-FB80

Fiske kasse IP-FB80

IP-FB80

Fiske kasser

Fiske kasse IP-FB42

Fiske kasse IP-FB42

IP-FB42

Fiske kasser

Fiske kasse IP-FB42

Fiske kasse IP-FB42

IP-FB42

Fiske kasser