Innovation Center Video Galleri

Sirkulær Økonomi Innovation Hub

Innovasjon Hub bygger vi sammen med våre forretningspartnere og kunder en Sirkulær Økonomisk Modell som tar i bruk strategisk utvikling og nye måter å designe produkter på, gjenbruk av materialer og oppnåelse av lønnsomhet og profitt 

IP-Group Concept

Et strategisk løsningsorientert verdikonsept og forandringsprosess for å innfri utviklingspotensialet i din bedrift knyttet til bærekraftig logistikk

Sirkulær Returlogistikk

Sammen bygger vi en forretnings modell som baserer seg på gjenbruk og gjenproduksjon. Målsetningen er et løsningsrettet konsept for å takle de globale ressursutfordringene

Oppdag nye muligheter med oss

Å utforske innovativ vitenskap og utvikle nyskapende ideer faller seg naturlig for oss. Vi er stolte over å kombinere smarte, kostnadseffektive løsninger med globale mål

Kan en lastepall forandre verden?

Vil du vite hvordan du kan redusere kostnadene og CO2-utslippet med 40 %? Tenk Sirkulær Økonomi! Med IP-Groups hjelp sparer du tid, plass, penger og miljø

Oppfylles kravet til Sirkulær Økonomi?

Kan en Sirkulær-Økonomisk tankegang bli en del av løsningen for å håndtere ressursunderskudd, lønnsomhet og bærekraftig utvikling på én gang satt inn i og implementert som et verdikonsept?