Sirkulær Økonomi

INNOVATION HUB

ET LØSNINGSORIENTERT VERDIKONSEPT FOR Å TAKLE DE GLOBALE RESSURSUTFORDRINGENE

IPG Sirkulær Økonomi Konsept

IPG Sirkulær Økonomisk Sirkel

Ressursfasilitet- Fokus på verdiskaping

Kan en Sirkulær-Økonomisk tankegang bli en del av løsningen for å håndtere ressursunderskudd, lønnsomhet og bærekraftig utvikling på én gang satt inn i og implementert som et verdikonsept? Hvordan kan sirkulær økonomi bringe frem nye forretningsmodeller og støtte profittgenerering for bedrifter på en bærekraftig måte?

IPG Innovasjon Hub er designet som et Sirkulært Økonomisk Verdikonsept basert på prinsippet for en lukket verdikjede. Dette vil i størst mulig grad erstatte de tradisjonelle lineære systemene – der gjenvinning ikke har vært en integrert del av systemet, samtidig som man ser at avfallsmengden er stor. I IPG Innovasjon Hub bygger vi sammen med våre forretningspartnere og kunder en Sirkulær Økonomisk Modell som tar i bruk strategisk utvikling og nye måter å designe produkter på, gjenbruk av materialer og oppnåelse av lønnsomhet og profitt. For din bedrift vil gevinsten kunne øke betydelig gjennom mer effektiv utnyttelse av smarte logistiske løsninger, analyser og evalueringer. 

Circle of Life sirkel

Et Vinnende Innovasjonskonsept

IPG INNOVASJON HUB

ET SIRKULÆRT- ØKONOMISK VERDIKONSEPT FOR Å INNFRI UTVIKLINGSPOTENSIALET 

Fra Lineær til Sirkulær Modell

Vi flytter fokus fra dagens Lineære Økonomi til Sirkulære prinsipper, hvilket betyr fra eierskap til bruk, og fra kvantitet til kvalitet. Med andre ord, fra produktbasering til verdiskapende tjenester. Sammen bygger vi en forretnings modell som baserer seg på gjenbruk og gjenproduksjon. Målsetningen er et løsningsrettet konsept for å takle de globale ressursutfordringene. 

I IPG Innovasjon Hub legges det til rette for lukkede material sykluser. Den overordnede målsetning er at produktene og konseptet skal tilbakeføres til produksjon som en ny ressurs. Kvalitetsmessige og sunne materialer som blir analysert i vår Innovasjon Hub skal bli en lønnsom investering for hele verdikjeden, fra utvikler til produsent og forretningspartner. IPG vil styre modellen for å sikre verdikjeden.

Rådgivning til implementering dame og sirkel

Sirkulær Økonomi- Green Account

Det Sirkulær Økonomiske Regnskap- Green Account utarbeider vi et klima- og miljøregnskap. Vi synliggjør bedriftens miljøarbeid i overgang fra Lineær Økonomi til en Sirkulær Økonomisk Forretningsmodell. Vi måler og coacher på den bærekraftige utviklingen. 

Målsetningen er å lage en oversikt over dette, som igjen kan bevisstgjøre ens organisasjon og omverden på deres innvirkning på miljø og klima og ressurseffektivitet. I dag er det stor fokus på CO2-utslipp, og i markedsføring og presentasjon av sin grønne profil er det naturlig å henvise til egne CO2-utslipp. Det er også nyttig å se hvordan energiforbruk, avfall, transport og annet innvirker på den totale klimabelastningen, og dette er nødvendig å ha oversikt over for å vite hvordan man kan redusere sitt fotavtrykk.

Det Grønne Regnskap

Fra Lineær til Sirkulær Returlogistikk

Hvordan utformer vi omstillingen fra en Lineær til Sirkulær Returlogistikk? Mange av dagens logistikksystemer bygger på den Lineære modellen der produktene blir transportert fra en Hub eller Logistikk senter til sluttkunden.

I overgang til en Sirkulær Returlogistikk blir mye av eierskapet værende hos produsent som  sammen med kunden baserer forretningsmodellen på tjeneste salg og ytelser. Den Sirkulære Returlogistikken baserer seg på at produktkonseptene inngår i en returflyt der verdiskapning er det overordnede målet. Dette vil bli en avgjørende faktor i overgang fra Lineær til Sirkulær Returlogistikk. En overordnet målsetning er å bygge partnerskap over hele verdikjeden fra produsent til kunde og transportfirma for at den Sirkulære Returlogistikken skal bli suksess. 

Sirkulær Returlogistikk

Sirkulær Fremdriftsplan

Lønnsomhet i Grønn Innovasjon

SIRKULÆR RETURLOGISTIKK

Innovasjon i den Sirkulær Økonomiske Returlogistikken

Book et strategimøte

IP-Group AS

Geir Vidar Persen

Salgsdirektør

Mobiltelefon: +47 960 49 556

geir.persen@ip-group.no

www.ip-group.no

Tror du en Sirkulær Økonomisk Forretningsmodell kan være en del av løsningen for å håndtere ressursunderskudd, lønnsomhet og bærekraftig utvikling samlet i et verdikonsept? Hvordan en Sirkulær Økonomi kan bringe frem nye forretningsmodeller og støtte profittgenerering for bedrifter på en bærekraftig måte? Book et strategimøte. Diskuter med meg om hvordan IP-Group kan hjelpe til med prosjekter, logistikk og Supply- Chain strategi. Hvorfor bruke våre tjenester og produkter innen Sirkulær Økonomi og Logistikkrådgivning? 


Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Personvernregler og Vilkår for bruk gjelder.