Bring innfører mer enn 5 km Miljøpack

Bring sikter mot nullutslipp i 2025

I IP-Group jobber vi etter et enkelt motto: Vinner du – vinner vi. Hva mener vi med det? Kort oppsummert innebærer det at vi ser veldig alvorlig på hvordan vi påvirker miljøet, og at vi gjør vårt beste for å bidra til å skape en bedre verden, uten å gi avkall på kvalitet og innovasjon. Vi er derfor stolt av å være samarbeidspartner med Bring.

Henrik Steinsholt, Logistikkansvarlig, Bring Logistikk Region Øst: 

I Bring Logistikk har vi et velfungerende logistikksystem, men i særskilte tilfeller presses logistikken til det ytterste – spesielt rundt jul, når forsendelsene øker dramatisk. I august 2018 kunne jeg etter undersøkelser og tips konstatere at det finnes en løsning på problemet vårt. Etter å ha kontaktet IP-Group fikk jeg via en demonstrasjon hos oss se hvordan pallcontaineren Miljøpack fungerer. Miljøaspektet er veldig positivt for oss, men det var til syvende og sist ikke det som avgjorde at vi til slutt valgte å bestille mer enn 5 km Miljøpack. Det som virkelig tiltalte oss var at Miljøpacken enkelt kan legges sammen og stues bort når den ikke er i bruk. Perfekt ved returtransport, men også når vi ikke har bruk for pallcontainerne. Samarbeidet med IP-Group har fungert godt. De leverte til avtalt tid, til tross for en relativt kort leveringsfrist.

Bring bilde

Å sende luft er verken økonomisk eller klimasmart

I IP-Group brenner vi for smarte logistikkløsninger og produkter. Målet vårt er å leve opp til de globale målene og samtidig gjøre kundene våre til vinnere. Det handler egentlig bare om én sak. All luft som fraktes koster. På alle sett og vis.