IPG KVALITETSNORM

MED KUNDEN I FOKUS

IP-GROUP KVALITET NORM

K-Kundeorientering

Gjennom IPG Kundeorientering prosess blir vår organisasjon innrettet nettopp for å kunne imøtekomme våre kunders skiftende behov og preferanser i en tid som krever raske og effektive omstillinger. Helt fra rådgivningsprosessen til konseptutviklingen og tjenestene som tilbys for å skape den optimale kundeopplevelsen. 

IPG Kundeorientering strategi handler alltid om å invitere kunden til dialog rundt alle aspekter av kundeopplevelsen fra start til implementering og miljøpåvirkning. Alle avgjørelser blir basert på den innsikten som genereres gjennom felles dialog.  Vår kundeorientering skal være et virkemiddel for oppnå økt kundeverdi og en bedre kundeopplevelse underveis. 

V-Verdiskapning

Gjennom vår Verdiskapning utvikles alle våre konsepter gjennom Vinn-Vinn i hele verdikjeden. Fra våre kunder til deres kunder og med transportøren som en viktig brikke. Med andre ord, Grønn Innovasjon og Bærekraft i en Sirkulær Økonomisk tankegang er strategisk viktig. 

I dag stilles det økende krav gjennom hele verdikjeden om å se og synliggjøre dokumentasjon på at varer og tjenester produseres og transporteres på en miljø- og klimavennlig måte. Sammen bygger vi en Sirkulær Økonomisk Modell som tar i bruk strategisk utvikling og nye måter å designe produkter på, gjenbruk av materialer og oppnåelse av lønnsomhet og profitt.

A-Attraktiv samarbeidspartner

Relasjoner skaper resultater. Det tror i alle fall vi på IP-Group. Som en del av denne filosofien ser og verdsetter vi alle våre kunder som partnere. Gjennom en tett dialog oppnår vi gjensidig suksess. Eller som vi liker å si: Vinner du, vinner vi. Vi er et selskap med høye ambisjoner. Det betyr kortfattet at et IPG-produkt konsept skal være feilfritt og leveres i tide. Det skal også optimalisere våre og våre kunders forsendelser, mens det gjennom sin utforming og sammen med våre gjenvinningssystemer vil redusere karbonutslipp.

Målet er å skape verdier for våre partnere. En verdi som fokuserer på balanse i form av omkostninger, konkurransekraft og miljøforbedringer gjennom å være din foretrukne samarbeidspartner.

L-Langsiktighet

L-Langsiktighet

Vi er overbevist om at langsiktig suksess krever at vi som samarbeidspartner og produsent tar Sirkulært Økonomisk ansvar i en langsiktig kunderelasjon og er i balanse med våre kundeomgivelser. Gjennom en langsiktig og effektiv prosessledelse innebærer det at vi har en faktabasert kontroll med alle prosesser. Dette muliggjør ikke bare faktabasert forbedringsarbeid av enkeltprosesser, men også faktabasert ende-til-ende forbedring for vår egen og for våre kunders produkter og tjenester. Gjennom langsiktig fokusering finner vi sammen og identifiserer forbedringsbehov. 

Å skape en "Long Term Success" betyr å fokusere målrettet, utvikle våre kunders behov gjennom smarte bransje og konseptløsninger.

I-Initiativ til omstilling

IP-Group arbeider for å bedre våre kunders strategiske arbeid med miljø- og ressurseffektivitet gjennom smarte logistiske konsepter. Vi er overbevist om at miljø og bærekraft mer og mer blir en «bedriftslisens» i form av både konkurransekraft og ansvar for miljøet fra et samfunnsperspektiv. IP-Group tilbyr helhetlige løsninger som inkluderer felles opplærings- og utviklingstiltak. Mange kunder må omstille seg raskere enn noen gang for å imøtekommeøkte krav både til effektivitet, lønnsomhet og miljøpåvirkning.

Det er kritisk suksessfaktor for oss at vi kan omstille oss fortløpende etter kundens behov og tilrettelegge for forandring gjennom effektive beslutningsprosesser.

T-Tillit

Tillit skal kjennetegnes ved vår åpenhet med våre kunder, troverdighet, transparens i vårt samarbeid for å skape og oppnå Vinn-Vinn gjennom hele verdikjeden. Når vi lover noe skal vi også kunne levere på det vi lover. Gjennom vår fellesskapsfølelse skal alle med og sammen skal det bygges vinner kultur. Gjennom tillit skal vi gjøre våre kunder til helter.

Gjennom å bygge høy grad av tillit til våre kunder og partnere opplever vi at det strategiske samarbeidet gir en betydelig høyere grad av innovativitet og at vi som regel oppnår de aller beste resultatene. Et eksempel er implementering fra lineær retur logistikk til sirkulær retur logistikk.  

E-Enkel styringsform

Vår enkle styringsform identifiseres ofte som "Identity Management", verdistyring. Vi setter oss klare mål i samarbeidet, det skal være få beslutningsledd og vi skal hele veien være støttende med våre kunder og partnere. Kommunikasjonen skal alltid være åpen og direkte. Vi bygger opp et felles verdigrunnlag som alle partner skal ha et eierskap til. 

Gjennom en enkel styringsform basert på vårt verdigrunnlag skal dette skape det beste økonomiske resultat for alle parter. Gode økonomiske resultater kommer fordi alle har eierskap til fellesmål og hvordan de skal oppnås.

T-Totalitet

Totalitet kjennetegnes ved at vi skal ha et helhetssyn på det vi gjør mot og sammen med våre kunder og partnere. Alt fra rådgivning og evaluering til løsning og implementering. Sist men ikke minst miljøpåvirkning og bærekraft. Vi skal tilby erfaringsbasert rådgivning med overordnet mål om å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder og forretningspartnere.

Med mer enn 25 års bransjeerfaring skal vi gi innspill til hvordan vi sammen skaper suksess. Gjennom ekspansjon og fokus på bærekraft og sirkulær økonomi skal dette skape verdi som er gunstig for din bedrift, dine kunder og miljøet. Og til slutt samfunnet som helhet.