Arvid Nilsson- Mer enn 100 års erfaring

Keeping things together since 1918

Mer enn 100 års erfaring

Arvid Nilsson ble grunnlagt samme år som den første verdenskrigen sluttet, og har vært en del av utviklingen av festemidler lenge nå. Det hele begynte med at Arvid Nilsson reiste fra Skåne til København og ble kjøpmannslærling. 25 år gammel grunnla han sitt selskap på Vesterbro i København.

Deretter vokste Arvid Nilsson og ble med tiden en tonegivende aktør på markedet. Gjennom forskjellige oppkjøp og egen vekst er konsernet i dag representert i Sverige, Norge og Danmark.

Michael Petersson hos Arvid Nilsson AB sier:

Når vi tidligere pakket produkter i småkartonger i høyde 270 mm benyttet vi pallkarmer i tre med høyde 270 mm. Resultatet ble bøyd lokk og en ikke godkjent forseiling. Da var vår tanke å benytte to pallkarmer som ble totalhøyde 400 mm hvilket hadde medført en negativ optimalisering og resultert i 130 mm mer luft på hver utsendte pall.

Vi valgte da IP-Group som kunne tilby og produsere en tilpasset høyde på veggene. Vi valgte 300 mm innvendig høyde og våre produkter og kartonger passet da perfekt på pallen når lokket ble påsatt. Dette innebar ikke bøyd eller ødelagt lokk, mindre luft ved utflyten og vi kunne dermed kostnadseffektivisere og redusere våre kostnader med 25 %. Vi valgte også å bestille vegger som var høyere for optimalisering av ytterligere flyter når vi innså besparingspotensialet.

Arvid Nilsson bilde

Vi har i dag evaluert løsningen og resultatene er kun positive! Det har også gitt oss ytterligere besparelse da også svinnet er borte, dette på grunn av muligheten til å merke vår nye emballasje. Tidligere hadde vi mye svinn og kostnader av trepaller og pallkarmer. Når disse nå er erstattet av IP-Group Miljøpack (pall, vegg og lokk)har vi også kunnet eliminere denne kostnaden. Alt er blitt mye bedre også når vi ser på arbeidsmiljøet, den nye plastemballasjen veier langt mindre, er enklere å håndtere og krever mindre rengjøring. Miljøpacken, pallen, veggen og lokket, er foruten tidligere merket «Tilhører Arvid Nilsson» påsatt RFID tagger for sporbarhet og kontroll. 

Hele Miljøpack konseptet har en rekke fordeler. Vi har også sett at lagringsplassen har kunne reduseres ettersom alt er stablingsbart og sammenleggbart. Som siste punkt vil jeg i tillegg løfte opp den positive påvirkningen på miljøet dette produktkonseptet gir ettersom vi optimaliserer både ut og returflyt som igjen betyr at vi reduserer bedriftens totale CO-2 utslipp. Vi kommer derfor til å benytte dette produktkonseptet mot flere kunder og fortsette med kundetilpasset høyder på vegger og dermed øke utflyten med dette smarte produktkonseptet avslutter Michael Petersson.

Arvid Nilsson bilde-1