DB Schenker innfører Miljøpack i Europas Miljøhovedstad

DB Schenker Norge satser stort på utslippsfri distribusjon

DB Schenker sikrer 80 % utslippsfri varedistribusjon i Oslo innenfor Ring 3. Dette løses gjennom betydelige investeringer i nye elvarebiler, nye elsykler og en sentralt plassert logistikkterminal – Oslo City Hub. Hub’en er en del av Electric City, Oslo kommunes aktivitetsfeltsatsinger som Europas Miljøhovedstad 2019. Fokus på miljø og bærekraftige løsninger innenfor transportsektoren er viet stor oppmerksomhet i DB Schenker konsernet.

 

Haroon Shoaib, driftssjef, DB Schenker, Oslo City Hub:

Våren 2019 innvidde DB Schenker en ny terminal – Oslo City Hub. Terminalen dekker alle vareleveranser innenfor Ring 3 (riksvei 150), fra Ryen til Bærum. Området er underlagt et mål om nullutslipp, og derfor består kjøretøyparken vår av tre el-sykler og åtte elektriske varebiler. Vi kjente ikke til IP-Groups produkter, men da vi fikk se en presentasjon om selskapet og produktene deres, innså vi snart fordelene. Faktum er at mulighetene med Miljøpack ga oss et nytt syn på hvordan vi kunne frakte og laste varene. I tillegg til at Miljøpack inngår i et sirkulærøkonomisk kretsløp, er de enkle å håndtere. Et pluss for oss er også at de har lokk, noe som risikerer risikoen for svinn. Varebilene våre rommer 700 kg last, og det er viktig at vi kan pakke effektivt og klimasmart.

Samarbeidet med IP-Group har fungert godt. Tilgjengelighet er viktig for oss, og IP-Group er alltid tilgjengelige til å svare på spørsmålene våre. De leverte til avtalt tid, til tross for en relativt kort leveringsfrist.

Haroon Shoaib, driftssjef, DB Schenker, Oslo City Hub

Smarte produkter til din logistikk

I IP-Group brenner vi for smarte logistikkløsninger og produkter. Målet vårt er å leve opp til de globale målene og samtidig gjøre kundene våre til vinnere. Det handler egentlig bare om én sak. All luft som fraktes koster. På alle sett og vis.