onsdag 12. mai 2021

IP-Group på pallen i Nordsjøen

Archer er et globalt oljeserviceselskap som leverer produkter og tjenester av ypperste av erfarne dyktige medarbeidere med en enestående oversikt over ytelse og sikkerhet. 

Archer tre kjerneverdier, Sikkerhet, Integritet og Opptreden er verdier som ansatte forplikter seg til. Archer to adferdsverdier, Teamwork og Proaktiv bygger på å skape et miljø som fremmer teamarbeid og vedlikeholder prosesser som støtter mulighet, samarbeid, læring og innovasjon.

 

IP-Group har sammen med Archer og Rig Supply jobbet målrettet for å finne en optimalisert lastebærer som ikke bare reduserer Archer kostnader, men også inngår i en sirkulær økonomisk syklus. Archer målsetning er å erstatte trepallen i sin logistikkflyt. I IP-Group brenner vi for smarte logistikkløsninger og produkter. Målet vårt er å leve opp til de globale målene og samtidig gjøre kundene våre til vinnere. Alle, inkludert miljøet, blir vinnere sammen med IP-Group. Vi takker for tilliten

-Geir Vidar Persen, Salgsdirektør IP-Group