IP-GROUP WEBINAR

"FRA LINEÆR TIL SIRKULÆR RETURLOGISTIKK"

"CHANGE MANAGEMENT GAV OSS EN WAKE UP AHA OPPLEVELSE"

Webinarets 3 hovedtemaer

I min første del på 15. min vil jeg presentere KVALITET som styringsform i overgangen fra Lineær til Sirkulær Returlogistikk for deretter å snakke om hvordan man bruker KONSEPTLØSNING for å skape merverdi fra leverandør til kunde og sluttbruker i ca 15 minutter. De siste 30 minutter blir en kombinasjon av hvordan vi implementerer IPG INNOVATION HUB sammen med våre kunder og en konkret kundecase som har tatt overgangen fra Lineær til Sirkulær Returlogistikk og satt bærekraftig utvikling på toppen av sin agenda. Det vil bli mulighet til å ta spørsmål som vil bli besvart og lagt ut i etterkant av Webinaret.

Webinarets målsetning er å bygge partnerskap over hele verdikjeden for at den Sirkulære Returlogistikken skal bli suksess for deg og din bedrift.

WEBINAR FOREDRAGSHOLDER

SALGSDIREKTØR IP-GROUP AS

Geir Vidar Persen

Jeg har gjennom min yrkeserfaring fått en bred faglig plattform. Dette har lært meg raskt å få oversikt over utfordringer og muligheter, og å arbeide meg analytisk og systematisk gjennom dem. Jeg støtter, er rådgiver og gir support til bedrifter  i overgang fra Lineær Modell til Sirkulær Økonomisk forretningsmodell.  

I dette Webinaret vil jeg vektlegge: "Ressursfasilitet- Fokus på Verdiskaping". Kan en Sirkulær-Økonomisk tankegang bli en del av løsningen for å håndtere ressursunderskudd, lønnsomhet og bærekraftig utvikling på én gang satt inn i og implementert som et verdikonsept? Hvordan kan Sirkulær Økonomi bringe frem nye forretningsmodeller og støtte profittgenerering for bedrifter på en bærekraftig måte?