miljopallspoolen-no.png  MILJØPALLPOOLEN

miljopallspoolen-no.png  MILJØPALLPOOLEN

green-light.jpg

Endelig! En pallpool for miljø- og kostnadsbevisste.

 

HVORFOR MILJØPALLPOOL?

 • Sparer penger og miljø
 • Skaper et bedre arbeidsmiljø
 • Gir en optimal omløpshastighet
 • Kostnadseffektiv håndtering
 • Kontroll over svinn og skader og kasseringer
 • Forbedret transportsamordning
 • Ingen kapitalbinding gjennom utleie
miljopallspolen-miljopall.png
green-light.jpg

Fellesnevneren er viktigheten av å ta kontroll over sin logistikk og sine kostnader. IP-Group forteller hvordan:

FØRSTE MØTE:

Vi presenterer IP-Groups konsept og Miljøpallpool for dere. Hvordan det fungerer og hvilke gevinster det gir. Hvilke fordeler gir det å gå inn i et system gjennom å benytte smartere emballasje? Bedriften får en mengde fordeler og store besparelser samtidig som det bidrar til et grønnere miljø som vi kommer til å fortelle mere om.

 

FORSTUDIE:

Dersom dere bestemmer dere, gjør vi en forstudie med logistikkanalyse som viser eksisterende og alternative løsninger

 

FORSLAG:

Ut i fra forstudien gjør vi et forslag som viser hvor det største potensialet finnes for inntekter og besparelser

 

EVALUERING:

Vi gjør alltid en evaluering etter en tid for å kvalitestsikre at alt fungerer som det skal eller om vi skal endre noen parameter for optimal effektivitet i flyten

 

GJENNOMFØRING:

Vi er tilstede under hele prosessen for å skape trygghet og se til at alt fungerer hos alle brukere

miljopall-lastbil.png

VI HJELPER DERE MED Å FÅ KONTROLL OVER DERES LASTEBÆRERE.

VI HJELPER DERE MED Å FÅ KONTROLL OVER DERES LASTEBÆRERE.

green-light.jpg
effektiv-returflytt.jpg

SLIK FUNGERER DET

 1. IPG Tracking er en IT-støtte for håndtering av lastbærere. La oss gi et eksempel. Produksjonsbedrift A har en mengde underleverandører som leverer material og deler. For innkommende leveranser benyttes en eller flere typer av lastbærere (lastpaller, pallkarmer, og annet transportemballasje). Lastbærerne betales av Bedrift A.

 2. Bedrift A benytter i sin tur lastbærere til sine kunder. I noen tilfeller av standardmodell men også spesielutviklede lastbærere med høyere innkjøpspris.

 3. Bedrift A har ikke noe logistikkssyteem for hvorledes lastbærerne benyttes. Snart fylles lagerplass av tomme lastbærere. Lastbærerne med inkommende leveranser, som man allerede har betalt for en gang, får Bedrift A i verste fall beetale noen for å gjenvinne. I beste fall ta hånd om selv. Lasstbærerne med utgående leveranser forsvinner hos kunde

 4. Med IPG Tracking ™ registreres alle lastbærere. Bedrift A slipper kostnader for lastbærere som ikke anvendes effektivt. Når lastbærere tømmes sendes de i retur til underleveerandør for nye leveranser. Alternativt anvendes de for utgående leveranser. Bedrift A vet alltid hvor alle lastbærere befinner seg og at ingen lastbærere tar opp lagerplass unødig. Fremfor alt at man gjennom gjenbruk ikke behøver betale for nye lastbærere unødvendig.

 5. Bedrift A vet alltid hvor alle lastbærerne befinner seg, at ingen lastbærere tar opp lagerplass og at kasserte lastbærere registreres. Gjennom effektiv gjenbruk behøver man heller ikke betale for nye.

 6. Det finnes naturligtvis en mengde varianter av eksempler over. Fellesnevneren er dog viktigheten av å ta kontroll over sin logistikk. Og sine kostnader.

 

Lær mer:

Her kan dere se produktet som benyttes i Miljøpallpoolen

 

Digitale publikasjoner