Fullwidth Image

IPG MILJØPALL - ET VINNENDE KONSEPT

Det er ingen enkel sak å bytte et pallsystem. Det vet vi. Derfor har vi opprettet IP-Group Concept. En komplett løsning som er implementert i selskapets virkemåte og hvor vi vil trene deg i hvordan å oppnå større effektivitet, bedre lønnsomhet og reduserte kostnader. 

 

Det første trinnet er rådgivning. Vi foretar en analyse/ beregning av ditt behov med påfølgende evaluering. 

 

Trinn to. Hva er det smarteste produktkonseptet for akkurat din bedrift? Siden vi tilbyr et totalkonsept av lastepaller og miljøpack, vil vi finne en løsning som fungerer.

 

Løsningen presenteres sammen med et tilbudsforslag. 

 

Trinn tre. Når tilbudsforslaget er godkjent, begynner implementeringen gjennom innfasing og vårt Lean & Green program. 

 

Godt å vite. Hvis du velger Miljøpallen, har du valgt en lastebærer som utgjør en forskjell. Miljøpallen er laget av 100 % resirkulerbar plast, og når den er ferdig brukt blir hvert eneste gram resirkulert, noe som skaper en grønn syklus.

Et vinnende konsept

MANGE FORDELER

Miljøpallen kom ikke til ved en tilfeldighet. Vi har gjennom hardt arbeide konstruert en pall som skal utgjøre en forskjell. Ikke bare for deg som håndterer den, men også bedriftsøkonomisk og ikke minst miljømessig. 

 

En ny EUR-trepall koster rundt 120 NOK/st. En av våre tilsvarende Miljøpaller koster mer. Kan det virkelig lønne seg? JA! Det er hele tanken med vårt konsept. Alle skal vinne. Du, vi og miljøet rundt oss.

 

Så, i tillegg til at de tre pallestørrelsene, basert på EUR-størrelsen 1200x800 mm, er kompatible med hverandre som Legoklosser, er det store besparelser å hente. På flere plan. Kort sagt snakker vi om 40 prosent færre returtransporter, 40 prosent redusert lagerplass, 40 prosent lavere vekt, 40 prosent redusert karbonutslipp og 100 prosent resirkulering og gjenbruk.

 

Mange fordeler

loop.png

 

ET LUKKET KRETSLØP MED PANT.

Miljøpallen produseres av returplasten polypropylen (PP). Den er 100 % resirkulerbar, med en forventet levetid på 6-10 år. Materialet kan resirkuleres mange ganger (til nye miljøpaller) til kvaliteten ikke oppfyller våre høye standarder. Da males pallen ned og gjenbrukes til andre mindre kvalitetsfølsomme PP-produkter. Pallen kan også avslutte sin virksomhet gjennom kontrollert forbrenning.

 

Vi gir pant på kasserte eller brukte Miljøpaller (per i dag, 80 NOK/st), og vi maler selv ned ødelagte paller for resirkulering.

bil.png

 

PLASS KOSTER PENGER. DERFOR ER VI GJERRIGE MED PLASSEN.

Gjennom den smarte konstruksjonen på Miljøpallen, kan du stable 24 paller per stabel, sammenlignet med trepallens 16. Ettersom du kan laste betydelig flere paller, reduseres antallet lastebiler, lagerplass, transporter og karbonutslipp. Med 40 prosent! 

 

De stablede pallene er rette, stabile og lette å håndtere. Truckens gaffler glir lett inn (65 mm innebygd distansering) og løfter ut ønsket mengde paller av en stabel. Dermed unngår man manuelle løft, noe som igjen skaper et godt arbeidsmiljø.

MILJØPALLEN VS EUR TREPALL
HVA GJØR MILJØPALLEN...

miljo-vs-eur.jpg