PROSJEKT CASE

MILJØPACK KONSEPT-RETUREMBALLASJE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMI

  • IPG Logo

SAMARBEID OM BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

Fra Lineær til Sirkulær Returlogistikk. Hvordan utformer vi omstillingen fra en Lineær til Sirkulær Returlogistikk? Mange av dagens logistikksystemer bygger på den Lineære modellen der produktene blir transportert fra en Hub eller Logistikk senter til sluttkunden. 

I overgang til en Sirkulær Returlogistikk blir mye eierskapet værende hos produsent som  sammen med kunden baserer forretningsmodellen på tjeneste salg og ytelser. Den Sirkulære Returlogistikken baserer seg på at produktkonseptene inngår i en returflyt der verdiskapning er det overordnede målet. Dette vil bli en avgjørende faktor i overgang fra Lineær til Sirkulær Returlogistikk. En overordnet målsetning er å bygge partnerskap over hele verdikjeden fra produsent til kunde og transportfirma for at den Sirkulære Returlogistikken skal bli suksess.

Sirkulær Økonomi - når naturen selv får bestemme. I IP-Group brenner vi for smarte logistikkløsninger og produkter. Målet vårt er å leve opp til de globale målene og samtidig gjøre kundene våre til vinnere. Det handler egentlig bare om én sak. All luft som fraktes koster. På alle sett og vis. 

IP-Group arbeider for å bedre selskapets strategiske arbeid med miljø- og ressurseffektivitet. Vi er overbevist om at miljø og bærekraft mer og mer blir en «bedriftslisens» i form av både konkurransekraft og ansvar for miljøet fra et samfunnsperspektiv.

IP-Group tilbyr helhetlige løsninger som inkluderer felles opplærings- og utviklingstiltak. Målet er å skape verdier for våre partnere. En verdi som fokuserer på balanse i form av omkostninger, konkurransekraft og miljøforbedringer. 

Klikk på materiell og konseptløsninger under som understøtter vår felles arbeidsform

RESSURSFASILITET- FOKUS PÅ VERDISKAPNING

En Vinnende Innovasjons løsning

I IPG Innovasjon Hub bygger vi sammen med våre forretningspartnere og kunder en Sirkulær Økonomisk Modell som tar i bruk strategisk utvikling og nye måter å designe produkter på, gjenbruk av materialer og oppnåelse av lønnsomhet og profitt. For din bedrift vil gevinsten kunne øke betydelig gjennom mer effektiv utnyttelse av smarte logistiske løsninger, analyser og evalueringer.

Det Sirkulær Økonomiske Regnskap- Green Account utarbeider vi et klima- og miljøregnskap. Vi synliggjør bedriftens miljøarbeid i overgang fra Lineær Økonomi til en Sirkulær Økonomisk Forretningsmodell. Vi måler og coacher på den bærekraftige utviklingen. Målsetningen er å lage en oversikt over dette, som igjen kan bevisstgjøre ens organisasjon og omverden på deres innvirkning på miljø og klima og ressurseffektivitet. I dag er det stor fokus på CO2-utslipp, og i markedsføring og presentasjon av sin grønne profil er det naturlig å henvise til egne CO2-utslipp.

KONTAKTPERSON PROSJEKTCASE

Geir Vidar

IP-Group AS

Geir Vidar Persen

Salgsdirektør

Mobil: +47 960 49 556

geir.persen@ip-group.no

www.ip-group.no

Book et strategimøte 


Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Personvernregler og Vilkår for bruk gjelder.