Våre faste og perforerte pallebokser er miljøvennlige (resilkulerbare), og at de gjennom sin lange livslengde er konstruert for å fungere fremfor alt ved returtransporter. De faste perforerte palleboksene kan du få med eller uten meier, samt (i de fleste tilfeller), med eller uten lasteluke. Logomerking og lokk er også tilbehør du kan velge mellom.
Digitale publikasjoner