IP-GROUP OG DB SCHENKER

VELKOMMEN TIL VÅR FELLES SAMARBEIDSPLATTFORM

SAMARBEID OM BÆREKRAFTIGE KONSEPTLØSNINGER

Sirkulær Økonomi - når naturen selv får bestemme. I IP-Group brenner vi for smarte logistikkløsninger og produkter. Målet vårt er å leve opp til de globale målene og samtidig gjøre kundene våre til vinnere. Det handler egentlig bare om én sak. All luft som fraktes koster. På alle sett og vis. 

IP-Group arbeider for å bedre selskapets strategiske arbeid med miljø- og ressurseffektivitet. Vi er overbevist om at miljø og bærekraft mer og mer blir en «bedriftslisens» i form av både konkurransekraft og ansvar for miljøet fra et samfunnsperspektiv.

IP-Group tilbyr helhetlige løsninger som inkluderer felles opplærings- og utviklingstiltak. Målet er å skape verdier for våre partnere. En verdi som fokuserer på balanse i form av omkostninger, konkurransekraft og miljøforbedringer.

Klikk på materiell og konseptløsninger under som understøtter vår felles arbeidsform

KONTAKT & INFORMASJON

Geir Vidar

IP-Group AS

Geir Vidar Persen

Salgsdirektør

Mobil: +47 960 49 556

geir.persen@ip-group.no

www.ip-group.no