fredag 5. juni 2020

IP-Group Samfunnsansvar (CSR)

I IP-Group tar vi samfunnsansvar og fokuserer på FNs utviklingsprogram (UNDP) generelt, og spesielt på de globale målene. Dette skriver FN selv om de globale målene: «De globale målene er den mest ambisiøse agendaen for bærekraftig utvikling som verdens land noensinne har vedtatt, og har fire fantastiske mål innen 2030:
Avskaffe ekstrem fattigdom. Redusere ulikhet og urettferdighet i verden. Fremme fred og rettferdighet. Løse klimakrisen.»

IP-Group har utviklet et innovativt produkt: Flexible Floor som er produsert i 100 % resirkulert material. Fleksible Floor skal forbli i økonomien i så lang tid som overhodet mulig. Dette vil vi oppnå ved å minimere forbruket, avfallet, utslippene og energiforbruket. Vi kaller det Bærekraftig Utvikling og Sirkulær Økonomi. Et ekstremt klimasmart og holdbart produkt (nummer 9 og 13 av de globale målene). 

– Barn er en utsatt gruppe i krigs- og katastrofeområder, og hjelpeorganisasjonene gjør en fantastisk jobb med å sørge for at barna raskt får helsetjenester, tak over hodet, mat, rent drikkevann, og muligheten til å fortsette skolegangen. Vi i IP-Group tar vårt samfunnsansvar (CSR) og i samarbeid med Verdens Største Humanitære Hjelpeorganisasjon er vi stolt over blant annet å ha levert Flexible Floor til Cox Bazar i Bangladesh som er verdens største flyktningeleir.

Geir Vidar Persen, ansvarlig for IP-Group CSR

For hver solgte m² av Flexible Solid Flooring System settes det av penger som uavkortet går til IP-Group CSR (vårt samfunnsansvar). Midlene skal brukes til å bygge en skole i Sør-Sudan, noe som bidrar til å oppfylle det fjerde av de globale målene (godt utdanning til alle). Sør-Sudan er verdens yngste nasjon, men dessverre også det landet i verden med den høyeste andelen barn som ikke går på skolen. Man antar at mer enn to millioner skolebarn har falt ut av skolesystemet på grunn av uro og konflikter i landet, der over 1,5 millioner mennesker har blitt drevet på flukt. Med god utdanning for alle, skaper man en plattform som på sikt blant annet kan føre til økte inntekter, rettferdighet og fred.

– Foruten å bygge skoler, jobber vi i IP-Group med å oppfylle flere deler av de globale målene, og det gjør vi gjennom å levere IP-Groups populære miljøpall til verdens største humanitære organisasjoner. Miljøpallen bidrar blant annet til å redusere karbondioksidutslippene og fraktkostnadene med 40 %. Pallen er 100 % gjenvinnbar. Noen eksempler på hvor vi har levert miljøpaller er Sør-Sudan, Somalia, Yemen og Jordan.