TREPALL KOSTNAD KALKYLE

Hensikten med trepall kostnads kalkylen er at dette skal være et hjelpemiddel for våre kunder og samarbeidspartnere for å synliggjøre den reelle kostnad ved bruk av trepall pr. måned. Fyll inn og gjør egne beregninger for å synliggjøre kostnaden.