truck.jpg

IPG-TRACKING LOGISTIKKSYSTEM
HVORFOR IPG TRACKING?

 • Sparer penger og miljø
 • Total kontroll og effektiv håndtering
 • Korte syklustider reduserer kapitalbindning
 • Kontroll av svinn, skader og kasserte
 • Forbedret transportsamordning

Fellesnevneren er viktigheten av å ha kontroll over sin logistikk. Og sine kostnader. IP-Group forteller deg hvordan.

sank-kostnaderna-lastbarare.jpg

FØSTE MØTE

Vi presenterer IPG Tracking™ for dere- hvordan det fungerer, hvilke gevinster andre kunder har gjort og hvordan det skulle fungere for dere

 

FORSTUDIE

Bestemmer du deg for å fortsette gjør vi en forstudie med en logistikkanalyse som viser eksisterende og alternative løsninger

 

FORSLAG

Utifra forstudien gjør vi et forslag som viser hvor det største potensialet fi nnes for inntekter og besparelser

 

GJENNOMFØRELSE

Vi er med og implementerer IPG Tracking™ og ser til at alt fungerer hos brukerne.

 

EVALUERING

Selvsagt gjør vi en evaluering etter en tid for å se at alt fungerer som det skal eller om vi skal endre noen parameter for optimal effekt.

effektiv-returflytt.jpg

TA KONTROLL OVER DINE LASTBÆRERE
SLIK FUNGERER DET

 1. IPG Tracking er en IT-støtte for håndtering av lastbærere. La oss gi et eksempel. Produksjonsbedrift A har en mengde underleverandører som leverer material og deler. For innkommende leveranser benyttes en eller flere typer av lastbærere (lastpaller, pallkarmer, og annet transportemballasje). Lastbærerne betales av Bedrift A.

 2. Bedrift A benytter i sin tur lastbærere til sine kunder. I noen tilfeller av standardmodell men også spesielutviklede lastbærere med høyere innkjøpspris.

 3. Bedrift A har ikke noe logistikkssyteem for hvorledes lastbærerne benyttes. Snart fylles lagerplass av tomme lastbærere. Lastbærerne med inkommende leveranser, som man allerede har betalt for en gang, får Bedrift A i verste fall beetale noen for å gjenvinne. I beste fall ta hånd om selv. Lasstbærerne med utgående leveranser forsvinner hos kunde

 4. Med IPG Tracking ™ registreres alle lastbærere. Bedrift A slipper kostnader for lastbærere som ikke anvendes effektivt. Når lastbærere tømmes sendes de i retur til underleveerandør for nye leveranser. Alternativt anvendes de for utgående leveranser. Bedrift A vet alltid hvor alle lastbærere befinner seg og at ingen lastbærere tar opp lagerplass unødig. Fremfor alt at man gjennom gjenbruk ikke behøver betale for nye lastbærere unødvendig.

 5. Bedrift A vet alltid hvor alle lastbærerne befinner seg, at ingen lastbærere tar opp lagerplass og at kasserte lastbærere registreres. Gjennom effektiv gjenbruk behøver man heller ikke betale for nye.

 6. Det finnes naturligtvis en mengde varianter av eksempler over. Fellesnevneren er dog viktigheten av å ta kontroll over sin logistikk. Og sine kostnader.

Digitale publikasjoner